×

Nové energetické štítky bez znamienka plus +

Energetický štítok označuje energetickú náročnosť, teda napr. spotrebu elektrickej energie, vody či hlučnosť spotrebiča. Doposiaľ používané „pluskové“ triedy A+, A++ a A+++ sa však s vývojom technológií stali zastaralými, zavádzajúcimi a pre spotrebiteľa bolo ťažké rozoznať skutočnú účinnosť spotrebiča. Dochádzalo k situáciám, kedy si kupujúci vyhliadol A+ chladničku v domnienke, že ide o najúspornejšiu triedu. Rozdiely medzi chladničkou A+ a chladničkou A++ sú pritom značné = medzi susednými triedami vzniká rozdiel v spotrebe až cca 20 % - čo je napr. pri nepretržitej prevádzke chladničky už významná diferencia.

Efektivita technológií sa naviac neustále zdokonaľuje a spolu s nimi sa sprísňujú aj kritériá hodnotenia energetickej efektivity. Nakoľko by ďaľšie + pri rozhodovaní o kúpe novej chladničky, práčky či televízora vnieslo do energetického hodnotenia ešte väčší zmätok, budú sa elektrospotrebiče a televízory postupne preštítkovávať na triedy A–G. Najmenej úsporné výrobky budú teda zaradené do triedy G a najúspornejšie do triedy A.

Nové značenie prinesie ľahšiu orientáciu v energetickej úspornosti produktov

Neľakajte sa, ak ste v krabici so zakúpeným televízorom, práčkou alebo chladničkou našli dva rozdielne štítky: jeden starý štítok s označením triedy A+++ a súčasne aj druhý nový štítok, ktorý spotrebič zaraďuje do triedy E. Zmenou štítkov nedochádza k zmene v energetickej účinnosti výrobkov. Tie majú stále tú istú spotrebu ako predtým. Vplyvom nových smerníc a hodnotiacich kritérií sa zmieňované kategórie elektra označujú nižšou triedou a je bežné, že produkt môže týmto novým hodnotením „spadnúť“ aj o niekoľko tried. To znamená, že spotrebič, ktorý bol do marca 2021 štítkovaný energetickou triedou A++ môže byť po novom zaradený napr. v triede E - napriek tomu, že sa nemení jeho reálna spotreba energií (energetická efektivita). Cieľom preštítkovania je nie len sprehľadniť pre spotrebiteľa účinnosť spotrebičov a odstrániť zavádzajúce +, ale súčasne prísnymi kritériami vytvoriť na niekoľko rokov vopred priestor pre ešte úspornejšie produkty.