Ak sa niekomu netrafíte do vkusu, nič sa nedeje. Zažil to už asi každý. Kúpite ten najkrajší darček, zabalíte ho a pod stromčekom zistíte, že dotyčný už niečo podobné má, alebo, že váš darček nevyužije. Iste, môže si ho zo slušnosti nechať, ale nie je to škoda?

Tovar, ktorý ste si zakúpili v období od 1.12 do 24.12. 2019 si u nás môžete jednoducho vymeniť za iný až do 10.1.2020. Služba je pritom úplne bezplatná. Pre jej využitie musí zákazník dodržať nasledovné podmienky:

 • Vymeniť tovar v stanovenej lehote (do 10. 1. 2020)
 • Tovar, ktorý sa vymieňa, musí byť nerozbalený a nepoškodený a musí byť priložená faktúra preukazujúca, že tovar bol skutočne zakúpený na Pricemarket.sk v termíne medzi 1.12. 2019 - 24. 12. 2019
 • Tovar je možné vymeniť len za tovar s rovnakou alebo vyššou hodnotou.
 • Kontaktujte nás telefonicky alebo emailom a my Vám pomôžeme s výmenou tovaru

Pokiaľ zákazník zaplatí za produkt na webe Pricemarket.sk, musí vrátiť alebo vymeniť produkt iba tak, že ho zašle na Centrálne reklamačné oddelenie v originálnom balení na adresu:

Pricemarket SK

Chovateľská 1

Trnava 917 01Úplné pravidlá akcie „Vianoce bez stresu

1. Organizátorom akcie „Vianoce bez stresu“ (ďalej len „Akcia“) je Pricemarket SK s.r.o., so sídlom Chovateľská 1 , 91701 Trnava, IČO: 50781871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 118208/B (ďalej len "Organizátor").

2. Akcia sa vzťahuje na všetok tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Pricemarket.sk.

3. Akcia sa vzťahuje len na ten tovar, ktorý je zakúpený v dobe od 1. 12. 2019 do 24. 12. 2019.

4. Tovar môže byť vymenený v rámci tejto Akcie len na základe týchto podmienok:

Tovar na výmenu musí Organizátor obdržať najneskôr do 12. 1. 2020.Tovar je možné vymeniť len za tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty.

Pokiaľ zákazník zaplatí za produkt na webe Pricemarket.sk, musí vrátiť alebo vymeniť produkt iba tak, že ho zašle poštou na Centrálne reklamačné oddelenie

01. Tovar musí byť nerozbalený (v pôvodnom neporušenom obale), nepoužitý a nepoškodený a musí byť k nemu pripojená faktúra, ktorú zákazník obdržal pri nákupe tovaru.

  • Na základe týchto podmienok, zákonného práva a nárokov zákazníkov ako spotrebiteľov, ktoré ustanovuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, týmto zostávajú nedotknuté.

   5. Služba je bezplatná, zákazník nemusí zaplatiť žiadne ďalšie poplatky, aby mohol využiť možnosť výmeny tovaru na základe podmienok tejto Akcie.

   6. Pri výmene tovaru za tovar, ktorý je vyššej hodnoty ako tovar, ktorý zákazník vymieňa, je zákazník povinný v plnej výške uhradiť rozdiel ceny medzi pôvodným a vymeneným tovarom.

   7. Ak zákazník splní podmienky výmeny tovaru, Organizátor vymení tovar za iný tovar, ktorý si zákazník vyberie z ponuky Organizátora.

   8. Organizátor po dohode so zákazníkom vymení nevyhovujúci tovar za iný. Túto Akciu nemožno kombinovať s inou marketingovou akciou typu Doprava zdarma.


VRÁTENIE TOVARU


V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa doručenia odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu obchod@pricemarket.sk, oznámiť osobne, oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom objednávky a uvedeným číslom bankového účtu.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.